Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van @ Sommelier Dimi

Algemeen

@ Sommelier Dimi is de commerciële benaming en sommelierdimi.be is de domeinnaam van de webwinkel die eigendom is van Expertisebureau De Wolf BV, gelegen te Lindenstraat 59 in 9300 Aalst met BTW BE 0806.231.336 – KBO 0806.231.336

Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden behalve de speciale voorwaarden overeengekomen met de klant.

Tarieven

Alle tarieven op de site zijn bedragen inclusief BTW en exclusief de verzend- en leveringskosten dewelke automatisch in rekening worden gebracht bij uw bestelling. De prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

@ Sommelier Dimi houdt evenwel het recht om de prijzen te wijzigen ingevolge prijsevoluties op de wijnmarkt of door leveranciers, eventuele verhogingen van accijnzen en/of BTW en/of andere variabele factoren die de prijszetting kunnen beïnvloeden.

Betalingsopties en termijnen

Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden van toepassing voor aankopen op de webshop:

  • Bankkaart (Bancontact) online
  • Contant of betaalapp bij levering of bij afhaling

Bij laattijdige betaling is er een intrest van 1% per maand voorzien vanaf de vervaldatum met een minimum van 25 euro.

In geval van wanbetaling wordt er bovenop het nog verschuldigd bedrag een forfaitaire schadevergoeding verrekend ten bedrage van 10% van dat verschuldigd bedrag met een minimum van 100 euro.

Bij betwisting is enkel de Rechtbank van Aalst

Gamma

Alle wijnen die op de site vermeld staan, zijn tenzij anders vermeld voorradig. Wanneer bij een bestelling evenwel zou blijken dat er niet kan voldaan worden aan de levering van de gevraagde goederen, zal dit binnen een zo kort mogelijke tijdspanne gemeld worden. @ Sommelier Dimi kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor het eventueel niet kunnen leveren van bepaalde producten.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ten allen tijde eigendom van @ Sommelier Dimi tot de volledige betaling van de gehele factuur.

Klachten

Opmerkingen en klachten betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 7 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan @ Sommelier Dimi en dit uitsluitend per mail info@sommelierdimi.be

Verzendkosten

De verzending in België is gratis.

Afhaling is gratis.

Bij afhaling door de klant zelf of indien de klant opteert om een eigen vervoerdienst in te schakelen, is het transport en de goederen dan ook steeds volledig op risico van en op verantwoordelijkheid van de klant zelf.

Bent u 18 jaar of ouder?